Pomoc psychologiczna Lublin

Jak radzić sobie z agresją? Psycholog wspomoże
Agresja z reguły kojarzy nam się z czymś bardzo niepożądanym, wywołującym w osobach strach oraz lęk, a nawet obawy o personalizowane życie. Ludzie agresywni, to z reguły osoby z ogromną ilością kompleksów, nie radzące sobie z przeszkodami oraz przenoszące personalizowane niepowodzenia na innych. Agresja jest zachowaniem społecznie nieakceptowanym i napiętnowanym, a nawet penalizowanym. Z badań wypływa, że to mężczyźni bywają o wiele bardziej agresywni niż kobiety, chociaż przyznać należy, że niewiele jest zgłaszanych wypadków agresji kobiet wobec mężczyzn, a oraz takie nie przynależą do wyjątkowości. W Polsce jest niezmiernie dużo przypadków agresji wobec słabszy oraz dotyczy to zarówno dzieci, jak zwierzaków. Psychologia w dzisiejszym stanie wiedzy jest w stanie dotrzeć do wszelkich mechanizmów aktywujących agresję oraz poddać je skutecznej terapii – Psychoterapeuci Lublin. Nie dotyczy to jedynie osób z zaburzeniem psychopatycznym, jakie najodpowiedniej trzymać w odosobnieniu. Niedużo się mówi o agresji pozytywnej, która jest siłą napędową np. w sporcie. Jest to właściwy przykład w jak pożyteczny dla osoby agresywnej i jej otoczenia sposób, rozładować nagromadzoną energię. Do grupy zaburzeń dramatyczno-niekoherentnych należą zakłócenia antyspołeczne, takie jak narcyzm, borderline czy socjopatia. Osoby dotknięte tymi zaburzeniami są z reguły niezmiernie ubogie emocjonalnie i społecznie. Nie są w stanie nauczyć się jakichkolwiek norm społecznych oraz kierują się jedynie tym, co uznają za solidne dla siebie. Omawiane zakłócenia przystają do tych zjawisk społecznych, które najbardziej fascynują psychologów oraz psychiatrów, iż względu na ich złożoność i problemy z poradzeniem sobie ze złożonością tematu.

about author

admin

related articles

Kategorie

Publikacje: